Sanitace již za 300,- ( 363,00 vč. DPH )

 • kompletní čištění automatu na vodu (dezinfekce vnitřních vodních cest)
 • demontáž částí přístroje, které přicházejí do styku s vodou
 • mechanické vyčištění kartáčkem
 • ošetření a proplach dezinfekčním přípravkem
 • proplach filtrovanou vodou
 • pro zajištění mikrobiologicky a bakteriologicky čistého povrchu přístroje
 • odstranění vodného kamene. Budete šetřit Váš přístroj a zajistíte jeho spolehlivost a maximální životnost.

Kvalitu stáčené vody, vody kterou pijete, ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří: 

 • kvalita dodávané balené pramenité vody
 • kvalita a druh použitých konstrukčních materiálů přístroje
 • čistitelnost (sanitace) přístroje
 • umístění přístroje
 • správné používání přístroje
 • správný způsob údržby přístroje

Jestliže přístroj není správně umístěn, tzn. není na čistém a větratelném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, ne blízko tepelných zdrojů, ne ve vlhku a ne tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky (benzinové pumpy, tiskárny, práce s rozpouštědly), je velké riziko vzniku biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou.

Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou. Odstraňování biofilmu představuje problém, protože použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu.

V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění, proto je u aquamatů kladen velký důraz na čistitelnost (sanitaci) přístroje a pochopitelně na to, aby se přístroj skutečně pravidelně čistil.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme provádět sanitaci přístroje v pravidelných cyklech, nejlépe 1 krát za 3 měsíce provozu. Záleží však na prostředí, ve kterém se přístroj používá. Čím je prostředí prašnější, tím je potřebné provádět sanitaci častěji. Při menším počtu sanitací než 3 do roka nejsme však schopni garantovat kvalitu a chuťovou neutrálnost stáčené vody. Zároveň nejsme schopni v případě menšího počtu sanitací garantovat bezproblémový chod přístroje.

Navštíví vás náš servisní technik, který na dobu nezbytně nutnou pro sanitaci váš přístroj k sanitaci odveze, nebo vyčistí přímo na místě.

Váš automat na vodu potřebuje pravidelné čištění

Zde vám ukážeme jak vypadají nečištěné aquamaty převzaté po  jiné nejmenované rozvážkové firmě.